Nieuwe maan: een nieuw begin

In welk levensgebied valt voor jou de nieuwe maan op 3 juni a.s? Als je het weet kun je het hieronder opzoeken en voor dat levensgebied jouw nieuwe intenties zetten. Stuur gerichte energie en daar zullen ontwikkelingen plaats vinden! Klik onderaan op de knop INTENTIE en ik vertel je hoe je dat kunt doen!


HET 1STE HUIS

PERSOONLIJKE IDENTITEIT

De manier waarop we ons presenteren in het eerste directe contact én de manier waarop we reageren op zaken om ons heen. Zijn we open en joviaal of gereserveerd? Dit gaat over contact, onze tred en fysieke houding. De keuze van kleden en uiterlijke vormen tattoo, make-up etc. Het teken bepaalt mede hoe dit geschiedt.


HET 2DE HUIS

ZEKERHEID DOOR BEZIT, TALENT, GELD EN WAARDEN

Het tweede huis laat zien hoe we onszelf concreet zeker stellen t.a.v. geld, materieel goed, talenten evenals onze lichamelijke beleving. In dit huis regeren lust en onlustgevoelens. Deze zetten aan tot verandering ten einde bezit te verwerven. kunstbeleving hoor in dit huis.


HET 3DE HUIS

COMMUNICATIE, INFO, CONTACT EN VERBINDEN

In het derde huis geven we vorm aan hoe wij omgaan met alle praktische informatie die we doorgaans tegenkomen en nodigheden. We kennen feiten, communiceren en hebben daarvoor en daardoor contact met anderen. Ook hoe we deze ontmoeten, bellen, mailen, bezoeken, aanspreken etc valt in dit huis.

HET 4DE  HUIS

HUISELIJKE SITUATIE, KOMAF EN OUDE DAG

Hier bevindt zich het levensgebied dat gaat over jeugd en familie. Jouw huis en hoe je veilig voelt en huiselijkheid creëert. Geborgenheid en de manier waarop we voor ons (laten) zorgen. De wortels van je bestaan (ook vaderland) en de ouder waarmee men emotioneel het meest verbonden is vindt men in dit huis.

HET 5DE  HUIS

ZELFEXPRESSIE, PLEZIER EN KINDEREN

In het vijfde huis vindt men de manier om uiting aan zichzelf in de buitenwereld. Het gaan om zelfvertrouwen creativiteit en kind kunnen zijn. Het innerlijk kind maar ook kinderen horen hier. Sport en spel en mogen genieten zijn belangrijk. Ontspanning en verliefdheid horen er ook.


HET 6DE HUIS

DIENSTBAARHEID EN GEZONDHEID

Het is het gebied waarop onze alledaagse werkzaamheden vorm krijgen. Gedetailleerd en systematisch handelen. We ontwikkelen verantwoordelijkheid en een kritische houding. In dit huis komt de gezondheid naar voren. Zwakke plekken en kwaaltjes zullen hier tot uiting komen. Het teken bepaalt wat je nodig hebt om gezond te kunnen functioneren.

HET 7DE HUIS

HET “WIJ” - DE BAND MET DE ANDER.

Het huwelijk en de partner valt in het zevende huis. Maar ook verbinding aan gaan met een compagnon. Alles wat zogenaamd met contract verbindt maakt iemand tot een belangrijke ander. We spiegelen ons aan de ander om te leren over onszelf en om ons te verbinden. Intimiteit, samenwerking, compromis.


HET 8STE HUIS
CONFRONTATIE  MET EN VERWERKING VAN ONBEWUSTE ZAKEN

In dit huis vindt met zaken die verborgen zijn. Verdrongen en verborgen zaken. Het gaat over graven en de onderste steen boven krijgen. Macht en onmacht. Echt en onecht. Wat ons angstig maakt en toch fascineert. Je projecties en afweermechanismen evenals de pijn, strijd en diepste emoties horen hier thuis. Figuurlijk: Dood en geboorte. Oud gedrag laten sterven voor nieuwe gedrag. Groot geld en geld van anderen. 


HET 9DE HUIS
ONTWIKKELEN VAN LEVENSVISIE EN HET VERBREDEN VAN ONZE HORIZON

Hier vindt men horizonverbreding en kennisvergaring door hogere studies en visie vorming. Idealen, jouw denkwegen en filosofieën. Het reizen over grenzen, het verre buitenland maar ook door de mentale stof. Religie, overtuiging, recht en stellingname. Het expansieve principe en zien van samenhang en verbanden.


HET 10DE HUIS
HET BEELD DAT WE VAN ONSZELF HEBBEN EN OPHOUDEN IN DE BUITENWERELD

De plek in de maatschappij; beroep, status, sociale plek, ambitie, aanzien, eer, reputatie en erkenning. Ook het ik-beeld en de wisselwerking tussen dat en de samenleving krijgen vorm. Hoe presenteer je je? Het is wat je vertelt op een feestje wat je doet in het leven om jezelf vorm te geven in de wereld. Presentatie in de buitenwereld.


HET 11DE HUIS
VRIENDSCHAPPEN EN GELIJKGESTEMDEN

Vriendschappen en gelijkgestemde contacten. Welke uitdrukking zoeken wij in die ander. Sociaal leven en groepscontacten. Activiteiten interesses die ons aantrekken in anderen. Wat ervaren wij als gelijkheid en wat doen we met de spiegels die anderen ons voorhouden. Verwachting en zekerheid die we hebben ten aanzien van en door anderen.


HET 12DE HUIS
EMOTIONELE EN PSYCHISCHE VERBINDING MET AL WAT IS

Het huis van loslaten en onthechten. Sensitiviteit en eenwording met al wat is. Het dromen en vervagen. Spiritualiteit en mystiek. Afzondering en isolement. Ziekenhuizen en gevangenissen. Geesteverruimende werking: Dromen, fantaseren, hallucineren en narcose. Onder invloed zijn. Bewustzijn van innerlijke wijsheid en zaken leren durven loslaten. Contact met het eigen diepste wezen.